PhpBB3 Styles

มหัศจรรย์แห่งสีสัน….สีพวงหรีดบอกอารมณ์และความรู้สึกได้

เชื่อกันว่าสีสันสามารถเชื่อมโยงกับอารมณ์และความรู้สึกของคนเราได้เป็นอย่างดี ถ้าจะบอกว่าสีสันของพวงหรีดบอกนิสัยและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ให้แล้ว สีสันยังสามารถช่วยบรรเทาความเศร้าโศกของผู้รับได้ด้วยเหมือนกัน เราลองมาดูโทนสีของพวงหรีดตามความนิยม ว่าจะหมายถึงอะไรบ้าง

* โทนสีแดง แสดงถึง ความรัก ความภักดี ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และบ่งบอกถึงชื่อเสียง ลาภยศ การสรรเสริญ พลังของสีแดงช่วยให้เจริญอาหาร ทำให้ประสาทสัมผัสตื่นตัว ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้น และยังช่วยให้กระฉับกระเฉงอีกด้วย ดอกไม้โทนสีแดงที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกเยอรบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว

* โทนสีฟ้า แสดงถึง ความสงบ ความมั่นคง ความศรัทธา ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความเยือกเย็น ความเป็นเอกภาพ และบ่งบอกถึงภูมิปัญญาองค์ความรู้ พลังของสีฟ้าช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบร่มเย็น ทำให้เกิดความคิดรึเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระไม่ติดกรอบ ดอกไม้โทนสีฟ้าที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกไฮเดรนเยีย ดอกกล้วยไม้ ดอกคาร์เนชั่น

* โทนสีเหลือง แสดงถึง ความสุข ความรื่นเริง ความสดใสร่าเริง ความหวัง ความคิดสร้างสรรค์ และบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีและความสมดุล พลังของสีเหลืองช่วยในการกระตุ้นการอยากอาหาร ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ช่วยในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลได้ดีขึ้น ดอกไม้โทนสีเหลืองที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกลิลลี่ ดอกเยอรบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกกล้วยไม้ ดอกหน้าวัว

* โทนสีม่วง แสดงถึง ความมีจิตวิญญาณที่สูงส่ง ความหรูหรา ความชื่นมื่นและการเฉลิมฉลอง ความสง่างาม การหลุดพ้น ความเศร้าโศก การไว้อาลัย และบ่งบอกถึงความร่ำรวย ความรุ่งเรืองมั่งคั่ง พลังของสีม่วงช่วยให้เกิดความสงบมีสมาธิ ช่วยทำให้จิตใจสงบไม่สับสนวุ่นวาย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ดอกไม้โทนสีม่วงที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกคาร์เนชั่น ดอกสแตติส ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้

* โทนสีชมพู แสดงถึง ความรัก ความภักดี ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอ่อนไหวทางอารมณ์ และบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ราบรื่นระหว่างกัน พลังของสีชมพูช่วยให้จิตใจสงบร่มเย็น มีความผ่อนคลายและอ่อนโยน ช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึงความรักและทะนุถนอม ดอกไม้โทนสีชมพูที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ ดอกเยอรบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกกล้วยไม้ ดอกคาร์เนชั่น

* โทนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบสุข ความดีงาม ความสะอาด ความหลุดพ้น ความว่างเปล่า ความเสมอภาคเท่าเทียม และบ่งบอกถึงความเป็นอ่อนเยาว์และความคิดสร้างสรรค์ พลังของสีขาวช่วยสร้างความสมดุลให้ทุกสรรพสิ่ง ช่วยให้รู้สึกว่างเปล่าไม่ยึดติด ดอกไม้โทนสีขาวที่นำมาใช้ ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกคาร์เนชั่น ดอกลิลลี่ ดอกหน้าวัว ดอกเบญจมาศ ดอกกล้วยไม้

ความมหัศจรรย์ของสีสันแสดงให้เราเห็นแล้วว่าพวงหรีดโทนสีต่าง ๆ บอกความหมายที่แตกต่างกันออกไป แถมยังสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้ให้ผ่านสีสันของดอกไม้ที่นำมาตกแต่งประดับประดา และพลังของสียังช่วยปลอบประโลมผู้รับให้ต่อสู้กับความหดหู่เศร้าหมองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

cr.ร้านพวงหรีด